Od divne tajnosti živio si

Sluzi Božjem dr. Ivanu Merzu

Odani sine svoje Crkve svete,
Za Krista trajno bojeve si bio,
Slabeći snagu sile mračne – klete,
I Šator Božji u duši si krio.

Mnogu si mladež predvodio k Visu,
Žeđao s njome izvore si bistre,
I zvijezde Tvoje gasile se nisu;
I Sjaj su oči zračile Ti čiste.

Od divne Tajne živio si – cvao,
tražio duh ti božanska je zrenja,
Presveto Srce ljubiti si znao;
Motrio Ti si vječna Otkrivenja.

* * * *

Čuvaj nam mladež – moralnu joj snagu,
Domaju, neka vječnoj smjera Zori,
Jer joj je ići po krvavom tragu…

Ivane, svijetli kao krije na gori!
S. Marija od Presvetog Srca (Anka Petričević)