Orle zlatnih krila

Želim biti kao i ti
Borče s bijelih planina,
Krista pohoditi svaki dan
Orle zlatnih krila!

Želim poput tebe
Blagovati Hostiju svaki dan,
Do Neba se vinuti u visine
To moj je jedini san!

A ti sada leti, leti visoko,
Molitve naše Bogu sve predaj,
Vini se gore, krila raširi,
Vodi nas gore, vodi u Raj!

Želim biti kao i ti
Borče s bijelih planina,
Krista pohoditi svaki dan
Orle zlatnih krila!
Domagoj Jakumetović