Orlova gnijezdo

Put je težak pratio tebe
U kušnji svijeta ti si bio,
Još više tada si pronašao sebe,
Još više tada prionuo Bogu!

Da ti je lako bilo-to nije,
Glavu si uvijek držao gore,
Orlovi tvoji te pratili hrabro
I kada te život udarao!

Ivane brate mirno sad snivaj,
Počinak ti si zaslužio svoj,
Brige i patnje sad su za tobom,
Orlova gnijezdo tvoj je sad Dom!

Put je težak pratio tebe
U kušnji svijeta ti si bio,
Još više tada si pronašao sebe,
Još više tada prionuo Bogu!
Domagoj Jakumetović