Orlu zlatnih krila

Orle zlatnih krila, usmjeri nam let
U visine plave gdje kraljuje Krist;
Daj da vjera naša i naš život čist
Budu staza stalna u nebeski svijet.

(ORAO ZLATNIH KRILA, br.20, Buenos Aires – Argentina, srpanj 1984. str.1)
Marko Sinovčić