Prema vječnosti

Mladog orla zlatnih krila
Nebo posla k nama.
Da nam pute Kristu kaže,
Pute sve do Raja.

Stazama nebeskog svoda
Da i nas povede.
U visine, prema Suncu
Sve do zemlje vječne.

Hrvatski naš blaženiče,
Orle nebeski,
Poletimo, vinimo se,
Prema Nebu svi!

Prema Kristu, zlatnom Suncu,
Povedi i nas!
Povedi nas tamo, brate,
Gdje je vječni spas!

Na oltar naše Crkve,
Sletio je on.
Sletio je, sletio
Taj Kristov orao.

Stazama božanskog sjaja
Da i nas povede.
U visine, prema Suncu,
Na izvore vječne.

O, Ivane blaženiče,
Orle nebeski,
Poletimo, vinimo se,
Prema Vječnosti!

Prema Kristu, vrelu živom,
Povedi i nas!
Povedi nas tamo, brate,
Gdje Sunce vječno sja!
Krešimir Jakumetović