Pun vedrine

Kad sunce zasja na nebu
Odmah me sjeti na te,
Ti pun vedrine si bio
Voljeni, dragi brate!

Ništa te nije moglo odvojiti od Krista,
Ni patnja, ni bol, ni trpljenje,
Svoj križ si nosio hrabro,
Sve do vječne Domovine

Kad trenutak je došao taj
Da odeš brate u Raj,
Za hrvatsku mladež si tad,
Prikazao život svoj sav!

Kad sunce zasja na nebu
Odmah me sjeti na te,
Ti pun vedrine si bio
Voljeni, dragi brate!
Domagoj Jakumetović