Put prema Kristu

Ivane blaženi put si nam pokazao,
Taj put koji vodi prema Vječnosti!
Put koji vodi prema Kristu,
Prema Suncu – Vječnoj Ljubavi!

Hrabro si branio Crkvu u Hrvata,
Za vjeru i dom si bio sveti boj!
U susretu svakom sa čovjekom – bratom,
Sav sebe dao si – dao za narod svoj!

Ivane blaženi put si nam pokazao,
Taj put koji vodi prema Vječnosti!
Put koji vodi prema Kristu,
Prema Suncu – Vječnoj Ljubavi!

U hrani si vječnoj snagu crpio,
I Božji si vitez po njoj postao!
U Kristu si pravi život našao,
Njemu srce svoje cijelo predao!

Ivane blaženi put si nam pokazao,
Taj put koji vodi prema Vječnosti!
Put koji vodi prema Kristu,
Prema Suncu – Vječnoj Ljubavi!
Krešimir Jakumetović