RADNIK, MOLITELJ I PATNIK

Radnik, molitelj i patnik,
sve to bio je Merz!
Život svoj je posvetio
za Krista, za hrvatsku mladež!

Za spasenje ljudskih duša
živio je brat naš.
Važnije od svega on htio je
da k Isusu dođe svak’!

Učiniti djelo ljubavi
čovjeku koji trpiv
u Ivanu uvijek bilo je
na prvom mjestu u duši!

Radnik, molitelj i patnik,
sve to bio je Merz!
Život svoj je posvetio
za Krista, za hrvatsku mladež!

Krešimir Jakumetović Pjesma spjevana za obljetnicu Ivanova proglašenja blaženim, Osijek, 22. 6. 2023. g.
Krešimir Jakumetović