Runolist

(Blaženomu Ivanu Merzu)

Kao sunce
svijetli, sjaje
Sav proziran
bijel i čist
Put – sigurni
Pokazuje
Dragi bijeli
Runolist.

Slutili smo
već odavno,
Mjesto mu je
na oltaru,
Bože, hvala
stoput hvala
Hvala Ti na
divnom daru.

Bjelasa se
svijetli, sjaje
Sav proziran
bijel i čist,
Vođa mladih,
Radost naša –
Dragi bijeli
Runolist…
Zora Miletić