Što ćemo ti pokloniti?

Što ćemo ti pokloniti za stotu obljetnicu
rođenja? Stotinu bijelih i crvenih ruža,
od kojih svaka čistoću znači i kao ti
Bogu se na slavu za žrtvu pruža.

Da ti na dar prikažemo svu našu
mladež, za koju si umirući život prikazao,
da te molimo za one koje si volio i
za koje si sve svoje sile i snage dao?

Da te zamolimo da i sada svrneš s
Nebeskih visina svoj pogled po toj Suznoj Dolini,
Da pomoliš se za mladost našu, jer
Puno toga ima što peče nas i boli?

Pomoli se, Ivane, za sve one mlade koji
Su robovi droge, pušenja, alkohola,
Kojima ne mogu pomoći ni roditelji,
Ni Crkva, a ponajmanje škole.

O daj, Ivane, da naša mladež
Odvrati se od toga puta koji u zlo vodi,
Da okrenu se domu i Crkvi i da hrabro
Mogu reći NE toj lažnoj slobodi.

Pomoli se za one koji ne vole dan,
Čiji se burni život odvija samo noću.
Daj da se vrate svi posrnuli i pali,
Da vide kako je lijepo sačuvati čistoću.

Neka stotine i stotine obraćenih mladih
Najljepši poklon tebi za stoti rođendan bude!
Ti izmoli da nestane psovke i nečistog
Života s ove naše hrvatske grude!

Najljepši poklon tebi za rođendan će biti
Ona mladež neokaljana obraza i srca čista,
Izmoli da naša mladež tebe slijedi, pa
Ako treba i umrijeti za Crkvu i za Krista.

(GLASILO POSTULATURE, br. 1-2, 1996., str. 13)
Dubravka Beljan