Tragalac

/ Ivanu Merzu /

Tragao si
Istraživo
Sve mrtvo
I živo
Tragao si,
Mogao si,
Al’ nisi
Uživo.

Tragao si
Tražio
Smisao
Života,
A On
Čekao te –
On – vječna
Ljepota…

Zagreb, 30.VI.1996.
Zora Miletić