U BOGA ZAGLEDAN

Čovjek mlad u Boga zagledan,
u hostiju bijelu u kojoj svijeta je spas.
Svakoga dana u njoj je tražio
tjelesnu snagu i duh postojan.

Ivan Merz, blaženik naš,
s krunicom uvijek u rukama!
Sveta duša što tako osvaja
i u ovom vremenu u kojem živimo sad!


Njegov poziv bio je Krist,
duša mu cijela u njemu nađe mir.
Nije se bojao ni patnje ni smrti,
ta znao je on za čim srce mu žudi.

Ivan Merz, blaženik naš,
s krunicom uvijek u rukama!
Sveta duša što tako osvaja
i u ovom vremenu u kojem živimo sad!

Krešimir Jakumetović, za obljetnicu Ivanova rođenja, u Osijeku 16.12.2023.