Uzor

/ Ivanu Merzu/

Vježbao si
duh i tijelo
ali vrijeme
cijelo
I kad si
Sve nadišo
Onda si
Otišo…

Osvjetljavaš
Sad nam stazu
Romarima –
U prolazu…


Zagreb, 21.VI.1996.
Zora Miletić