Vidjeh na nebu zvijezda što sja

Vidjeh na nebu zvijezdu što sja,
vidjeh Kristovo svjetlo ja!
„Visoko, visoko, visoko gore!
Poletite za mnom!“, Ivan nas zove!

„Poletite amo! Tu prijestol je Božji!
I Jaganjac pravi pred vama tu stoji!
Tu ćete pronaći Oca svog,
Majku nebesku i Duha Svetog!“

„U bijele haljine odjenite se i vi,
dođite, dođite, u taj rajski mir!
U Krvi Presvetoj oprani svi
Kralju svom klanjajmo se vječno sad mi!“

Vidjeh na nebu zvijezdu što sja,
vidjeh Kristovo svjetlo ja!
„Visoko, visoko, visoko gore!
Poletite za mnom!“, Ivan nas zove!
Krešimir Jakumetović