Vitez Kristova srca

U Banjoj Luci se rodio,
Tamo je rastao.
Još kao mladić uočio
Života je prolaznost.

Za mladih dana je želio,
Tako je želio vruće,
Da srca drugih prožme,
Da ih svojim prožme srcem.

Ivan, Ivan, Ivan Merz.
Ivan, Ivan Merz.
Ivan, Ivan, Ivan Merz,
Kristovog Srca vitez!

Na talijanskom ratištu susreo se
S patnjom, boli i trpljenjem.
Shvativši tada potpuno sve:
Da život pravi samo u Bogu je.

Blaženoj Djevici Mariji
Žarko se uvijek molio,
Od grijeha da dušu mu obrani,
Da očuva srce mu čisto.

Ivan, Ivan, Ivan Merz.
Ivan, Ivan Merz.
Ivan, Ivan, Ivan Merz,
Kristovog Srca vitez!

Katolička vjera bila je
njegovo životno zvanje.
Liturgija je dušu mu odgajala,
Davala mu snage.

Hrvatskom Orlovskom Savezu
Dao je jasan program,
Geslo kojega bilo je:
„Žrtva- Euharistija – Apostolat“.

Ivan, Ivan, Ivan Merz.
Ivan, Ivan Merz.
Ivan, Ivan, Ivan Merz,
Kristovog Srca vitez!

Odgajao on mlade je
U duhu katoličke vjere.
Crkvu i Papu je branio,
Odan i vjeran im bio.

Za hrvatsku mladež na samrti
Svoj mladi je život posvetio.
A onda je u miru Gospodinu
Dušu svoju predao.

Ivan, Ivan, Ivan Merz.
Ivan, Ivan Merz.
Ivan, Ivan, Ivan Merz,
Kristovog Srca vitez!

Krešimir Jakumetović