Vizionar

(Blaženomu Ivanu Merzu)

Stoji hrabar
sav proziran
Vizionar
Čudo malo
I to Sunce
Našeg neba
Sve nas skupa
obasjalo.

Jest, Sunce je
našeg neba
Upravo nam
sada treba
U poratne
ove dane
Kad se suše
mnoge rane.
Zora Miletić