Za Ivanom do raja

Plamen si vječni zapalio nama,
Ivane, malo je reći ti hvala!
Ali su spremna sva srca naša,
Za tobom poći do Raja!

Tamo je Sunce što vječito sja,
Tamo je Ljubav beskrajna,
Ono što oko još vidjelo nije,
Tamo se barjak pobjede vije!

Tamo je pjesma radosna,
Mir sveti tamo vlada,
Tamo su kao anđeli svi,
Orlovi tamo su Kristovi!

Plamen si vječni zapalio nama,
Ivane, malo je reći ti hvala!
Ali su spremna sva srca naša,
Za tobom poći do Raja!

Tamo je Istina sama,
Ljepota je tamo prava,
Ono što uho još čulo nije,
Tamo se više ništa ne krije!

Tamo si i ti u vojsci nebeskoj,
Uz Jaganjca bdiješ u odori bijeloj,
Blagoslov primaš od svoga Kralja,
Za Hrvatsku moliš svog Gospodara!

Plamen si vječni zapalio nama,
Ivane, malo je reći ti hvala!
Ali su spremna sva srca naša,
Za tobom poći do Raja!
Domagoj Jakumetović