Zazivam tvoje ime

Ivan Merz, Ivan Merz to ime snažno!
Ivan Merz, Ivan Merz to ime hrabro!

Kada se sjetim tebe
strahovi mene minu,
postanem uvijek jači
kad teška muka me tlači!

Zazivam tvoje ime
ono mi snagu da,
zazivam tvoje ime
kad navale na mene zla!

Ivane, Ivane, Ivane,
pohiti k meni ti!
Ivane, Ivane, Ivane,
nada mnom brate bdij!

Ivan Merz, Ivan Merz to ime snažno!
Ivan Merz, Ivan Merz to ime hrabro!
Domagoj Jakumetović