Zazovi ime njega

Kad ti bude, bude teško
Ti zazovi ime njega,
Ti zazovi ime njega
Blaženoga našeg Merza!

On će tebi snagu dati
On će tebi radost dat’
Sve ćeš bitke s njim prebrodit
I oluje oko nas!

Kada noć na oči padne
Kada svuda oko nas je mrak,
Pokazat će ti Sunce vječno
Svijetlit’ će ti svaki dan!

Kad ti bude, bude teško
Ti zazovi ime njega,
Ti zazovi ime njega
Blaženoga našeg Merza!
Domagoj Jakumetović