Zraka Kristova

Kao zraka sunčeva,
zasjao si, Ivane!
Sjaj si vječni donio,
među ljude, ljude sve!

Kristov orle, moli se,
moli za nas grješnike!
Sjajem svojim vodi nas,
prema Suncu vječnome!

Nek’ srca naša zasvijetle,
tim Sunca sjajem, Ivane!
Cijeli svijet da osjeti,
milosne zrake Kristove!

Kristov orle, moli se,
moli za nas grješnike!
Sjajem svojim vodi nas,
prema Suncu vječnome!
Krešimir Jakumetović