Zvijezda nebeska

Kao zvijezda nebeska zasjao si usred noći,
Svojim svjetlom pokazao nam kojim putem valja poći!

Prema Sinu, prema Ocu, prema Duhu Svetomu,
Našoj Majci Mariji, prema Zemlji Vječnosti!

Gdje su pjesme radosne, gdje je vječno proljeće,
Sve do Žive vode te, vodi i nas, Ivane!

Hvala Vječni Ivane, blaženiče hrvatski,
Hvala Tebi, Orle Kristov, pjevam sada srcem cijelim.
Hvala Vječni Ivane, blaženiče hrvatski,
Hvala Brate nebeski, tvoje svjetlo sada slijedim.

Kao zvijezda nebeska zasjao si usred noći,
Svojim svjetlom pokazao nam kojim putem valja poći!

Gdje je rajsko svitanje, gdje su rijeke beskrajne,
Gdje je Ljubav jedina, gdje je Slava najveća!

Prema Kristu Isusu, prema Kralju našemu,
Prema Suncu Vječnome, vodi i nas, Ivane!

Hvala Vječni Ivane, blaženiče hrvatski,
Hvala Tebi, Orle Kristov, pjevam sada srcem cijelim.
Hvala Vječni Ivane, blaženiče hrvatski,
Hvala Brate nebeski, tvoje svjetlo sada slijedim.

Kao zvijezda nebeska zasjao si usred noći,
Svojim svjetlom pokazao nam kojim putem valja poći!

Prema Domu Očevu, u te Dvore nebeske,
Gdje je Majka Najljepša, naša Majka Marija!

I mi, evo, letimo s Tobom Orle nebeski,
Prema svetom Kraljevstvu, na tu gozbu Očevu.

Hvala Vječni Ivane, blaženiče hrvatski,
Hvala Tebi, Orle Kristov, pjevam sada srcem cijelim.
Hvala Vječni Ivane, blaženiče hrvatski,
Hvala Brate nebeski, tvoje svjetlo sada slijedim.

Moli za nas Viteže, Krista Kralja pobjede,
Moli za nas, dragi brate, za svoj narod, molim Te!

Kao zvijezda nebeska zasjao si usred noći,
Svojim svjetlom pokazao nam kojim putem valja poći!
Krešimir Jakumetović