Zvijezda vodilja

Moja si zvijezda vodilja ti,
obrani me brate od napasti zlih!

Kad dođu kušnje uz mene bdij,
o, blaženi Merče, čuvaj me ti!

Pomozi mi sada, ruku mi daj,
odvedi me tamo, gdje Vječni je Raj!

Od tamo pjesma, tvoj anđela glas,
dolazi brate da spasi sve nas!
Domagoj Jakumetović