Pjesme u čast Ivanu Merzu počele su se pisati odmah nakon Ivanove smrti. Prva je bila objavljena svega tri tjedna nakon Ivanove smrti pod naslovom «Vitez Božji».

Kada se o jednoj osobi pjevaju i njoj posvećuju pjesme ne jedna ili dvije, nego mnogo njih, i to se nastavlja još mnogo godina nakon smrti, onda je to pokazatelj da ta osoba, tj. naš Ivan Merz živi u svijesti ljudi, da je ono što je ostvario i učinio vrijedno kad je izvor nadahnuća tolikim pjesnicima koji su njegov lik, njegovu moralnu veličinu i svetost,  njegovu poruku opjevali i pretočili u stihove.

U pjevanju pjesama u čast Ivanu Merzu ogledali su se i pojedini naši vrsni pjesnici, poput o. Milana Pavelića, D.I., Tona Smerdela, Mirka Validžića i drugih koje ćemo pronaći u ovoj zbirci.

Ovdje su donesene sve pjesme spjevane u čast Sluzi Božjemu koje smo mogli pronaći po raznim časopisima i publikacijama. Donijeli smo ih kronološki kako su tijekom godina bile objavljivane. Tako će se bolje uočiti prisutnost svetačkog lika Ivana Merza i njegova utjecaja u raznim razdobljima nakon njego­ve smrti.

Pjesme smo podijelili u dva velika dijela: od 1928. do 1945.  i  od 1964. do 2002. Poratno razdoblje pod komunističkim režimom puno je toga onemo­gu­ća­valo pa tako i pisanje pjesama u čast Ivanu Merzu. Ako je možda neka negdje i nastala bit ćemo zahvalni da nas se na to upozori.

Ova zbirka pjesama sastavljena je bila još 1996. za 100. obljetnicu rođenja Ivana Merza koja se slavila te godine. Objavljujemo je sada i na ovoj Ivanovoj internetskoj stranici u čast njegove skore beatifikacije koja je u pripremi. Dodane su također pjesme koje su nastale i nakon 1996. godine.

Gdje je to bilo moguće ispod svake pjesme naznačeno je, osim autora, kada je i gdje  pjesma bila već objavljena.

Pjesme po godinama nastanka