PLAMEN ZA VISINAMA

Molim te, Isuse, da budem tebi sličan,
kao što je bio Ivan Merz.
Molim te, Isuse, da budem za mlade apostol,
kao što je bio Ivan Merz.

U meni gori plamen za visinama,
za beskrajnim visinama
gdje ću grliti Duha Svetoga
i tebe, Isuse, i Oca Nebeskoga.

Želim te, Isuse, slijediti na tvome putu,
makar išao po trnju.
Želim te, Isuse, s Marijom, po Mariji i u Mariji
svaki dan sve više ljubiti.

U meni gori plamen za visinama….