PO ZAGOVORU IVANA MERZA

Od Banja Luke sve do Beča preko Pariza sve do Zagreba
gdje god je Ivan hodao Božja ga je ljubav pratila.
Put je njegov bio uvijek u katoličkoj vjeri.
Ona je bila njegovo životno zvanje.


Neka se dignu ruke naše, neka se tresu planine,
jer Bog svoj narod ljubi i šalje nam blagoslov.
Nek’ se ujedine molitve vjernika iz cijelog svijeta
i neka vlada mir po zagovoru Ivana Merza. (2x)

Dao mu je ljubav za Svetu Euharistiju.
Ljubio je Ivan Njegovo Presveto Srce .
U Svetom Ocu Papi, pod prilikama čovjeka,
vidio je Njega, Boga i Gospoda svoga.
 
Neka se dignu ruke naše, neka se tresu planine,
jer Bog svoj narod ljubi i šalje nam blagoslov.
Nek’ se ujedine molitve vjernika iz cijelog svijeta
i neka vlada mir po zagovoru Ivana Merza. (2x)