IVAN MERZ

Wybitny świecki
w świadczeniu Ewangelii