(Prof. Đ. Vitković osobno je poznavala Ivana Merza. Sudjelovala je i na hodočašću koje je Merz vodio za djevojke Orlice u Rim 1926. g. Ovaj njezin tekst prožet je njezinim osobnim uvjerenjem o svetosti Ivana Merza.)

Recitator: Blaženi čista srca jer će oni Boga gledati!

C: Blaženi čista srca jer će oni Boga gledati!

A i B: Blaženi čista srca jer će oni Boga gledati!

Recitator: Takav je bio on – dijete Božje dobrote!

C: Čedo Svevišnje milosti!

Svi: Apostol hrvatske mladeži časni sluga Božji Ivan Merz!

D: On se poput orla dizao suncu vječne ljepote.

E: Ustrajnom borbom i samoprijegorom svladao je u sebi svijet.

A: Da živi u svijetu za Krista i duše.

B: On vitez euharistijskog Boga.

Svi: On doktor Ivan Merz.

s t a n k a

C: I Merz moli…

Recitator: Bože daj mi milost da postanem gospodar svoga tijela.

Recitator: Čovjek je ovdje samo putnik, njegovo pravo određenje nije ovdje na zemlji, on je određen za nešto više.

Svi: Čovjek je određen za nešto više.

Recitator: Život je žrtva.

A: On je silna borba koja traži pregaranja, ako hoćemo da nešto postignemo.

B: Treba krvave borbe da se ne potone u običnom svijetu.

Recitator: Smisao života jest Mysterium crucis.

Svi: Tajna križa – mysterium crucis.

s t a n k a

Recitator: Ivan rješava tajnu života i pronalazi njegovu pravu svrhu.

A: Moliti se i sjedinjavati se s Bogom, djelo je čitava života!

Recitator: U tom svijetlu Ivan pronalazi smisao i svoga života.

B:Katolička je vjera moje životno zvanje i to mora biti svakome čovjeku bez iznimke.

s t a n k a

Recitator: Vruća me želja vuče Onome koji je tako dobar, pravedan i mio.

C: On hoće uroniti u viši svijet, približiti se Bogu i diviti se vječno,

Euharistiji, sjaju, veličini, neizmjernoj ljubavi.

E: I zato njegova duša gladuje Gospodina.

Recitator: Htio bih blagovati Gospodina koji me voli više nego itko i koji mi je draži od svega na svijetu.

Svi: Gospodin mi je draži od svega na svijetu.

s t a n k a

D: Kad je spoznao istinitost katoličke vjere, cijeli život mu se kreće oko Krista Gospodina.

E: I sav njegov rad usmjeren je prema Bogu, za Boga i s Bogom.

Svi: Tamo je gore ono pravo carstvo!

A: Iz uskog sjedinjenja i žarkog prijateljstva s Kristom njegovo je srce puno najčišće ljubavi prema svemu što je stvorila ruka Svevišnjega.

B: On se divi i mrtvoj prirodi.

A: Jutarnjem nebu, žaru zapadnog rumenila, neizmjernim svjetovima zvjezdanog

svemira.

B: I sjeni hrastova, šuljanju valova i glazbi cvrčaka, ali ipak-

s t a n k a

C: On ljubi jednako sve ljude: i prijatelje

E: i neprijatelje svoje.

A: Želi ih upoznati i gledati njihove čine. Zato i veli:

B: Budimo puni milosrđa i strpljivosti s našim protivnicima.

Recitator: Ja volim čovječanstvo, volim male, nepoznate ljude koji na svojim leđima nose sav teret historije.

A: Valja zaći i u najgnusnije kuće, studirati bijedne ljude i proniknuti u njihove duše.

Recitator: Pokloniti sve i žarko ljubiti svoga bližnjeg – koliko veselja ima u svemu tome.

Branka: Treba upotrijebiti sve naše energije da spasimo što više duša naših bližnjih i da sve te duše stavimo u Isusov naručaj.

E: Ivan je svjestan da je najvećim katastrofama čovječanstva povod grijeh.

A: Zato upućuje ljude da sve više vole Krista i da svi naši čini budu kristocentrični.

Recitator: Srž svakog apostolata mora da je borba protiv grijeha.

Svi: Borba protiv grijeha zadaća je svakog kršćanina.

s t a n k a

D: Ivan ljubi nadasve Crkvu i papu (zvučno)

E: Kada su ga upitali koji je tomu razlog odgovorio je:

Recitator: Jer u Crkvi vidim jasnu sliku preljubljenog Boga Isusa sa svim njegovim savršenstvima, a u sv. Ocu Papi pod prilikama čovjeka vidim Boga svoga i Gospoda svoga

A: Euharistija i Papa treba da bude korijen, vrelo i počelo.

Svi: Euharistiju i Papu valja dati našem narodu.

A: Jer Crkva je vrhunac i centar kulture i cijelog čovječanstva.

Recitator: Mi smo udovi mističnog tijela Kristova i poznajemo samo jedan jedini

gravitacioni centar i samo jedan jedini život!

A: I taj život pravi i istiniti nalazi se samo u krilu jedne svete katoličke i apostolske crkve.

s t a n k a

C: Tako je Ivan polako dozrijevao za nebo.

Svi: U meni je plamen za beskrajnim visinama, žar za nepomućenim grljenjem Sina i Oca i Duha.

D: Kada je dovršio svoju zadaću na zemlji

E: Na svojoj samrtnoj postelji svjesno prikazuje Bogu svoj život kao žrtvu za hrvatsku mladež.

B: On čija je nutrina žudila za hostijom da se s njome sjedim.

A: Čija je duša čeznula da se napoji na nepresahljivom vrelu ljubavi.

B: On koji je sav uronio u srce vječne ljepote

Svi: On Sluga Božji doktor Ivan Merz.

s t a n k a

Recitator: I zato nas ne čudi da su ovakvom čovjeku nakon njegova odlaska sa zemlje u Vječni život pridavani ovakvi nazivi:

C: Prvoborac katoličke Akcije u Hrvatskoj

E: Obnavljač papinske misli i ljubavi

D: Apostol sinovske odanosti našim pastirima u Kristu

F: Pionir liturgijske obnove

A: Užigač euharistijskog plama u hrvatskoj mladeži

B: Svjetlo na gori

A: Božji čovjek

B: Apostol hrvatske mladeži

C: Čovjek milosti

E: Uzor modernog katolika

F: Heroj ljubavi

D: Div duha

E: Put naših dana

C: Naš vječni Merz

Recitator: To je bio on – naš dr. Ivan Merz

           Jer kako je zapisano u testamentu:

C: Život mi je bio Krist, a smrt dobitak

Svi: Očekujem milosrđe Gospodinovo i potpuno, nepodijeljeno vječno posjedovanje Presvetog Srca Isusova.