Ovogodišnji jesenski broj prestižnog znanstvenog katoličkog časopisa “The Catholic Historical Review” koji izlazi tromjesečno objavio je članak o blaženom Ivanu Merzu pod nazivom “Blessed Ivan Merz, University Student in Postwar Paris, 1920–22: (Two formative years in the short life of the naturalized Croatian Blessed One)” (str. 668-713, sv. 108. br. 4). Na naslovnoj stranici ovoga broja Uredništvo časopisa objavilo je i umjetničku sliku bl. Ivana Merza od Zorana Homena. Članak opisuje vrijeme studiranja Ivan Merza u Parizu te utjecaj francuske katoličke inteligencije i organizacija na njegovo kasnije djelovanje do smrti u Hrvatskoj. Autori članka su povjesničar prof. dr. sc. Zdravko Matić i kroatolog dr. sc. Frano Stojić, dok je uvodni osvrt dao Stephen Schloesser, D.I., poznati profesor moderne europske kulturalne i intelektualne povijesti na Sveučilištu Loyola u Chicagu.

Ovaj opsežan članak ponajprije govori o intelektualnoj i duhovnoj formaciji Ivana Merza tijekom njegovih studentskih dana u Parizu kao i najvažnijim francuskim autorima koji su utjecali na njega. Iznošenjem povijesnih činjenica koje ukazuju na relevantne društveno-političke događaje toga vremena, autori oživotvoruju aktualnost figure bl. Ivana Merza i u današnjim prilikama. Članak je, također, obogaćen odgovarajućim citatima iz dnevnika bl. Ivana Merza s prijevodima ispod teksta na engleskom jeziku.

Autori na početku rada čitatelje upoznaju s temeljnim informacijama o Ivanu Merzu osvrćući se posebno na njegove moralne vrline i prikazujući ga kao modernog katoličkog laika i intelektualca. Nakon toga opisuju okolnosti oko njegova odlaska u poslijeratni Pariz 1920. godine. Čitajući i analizirajući djela mnogih francuskih katoličkih filozofa, posebice obraćenike, Merz je razvio poseban instinkt za nadnaravno. Smatrao je kako se sveopća katolička obnova treba dogoditi sveobuhvatnim djelovanjem Katoličke akcije u svim tadašnjim društvenim slojevima. Merz je težio prema uspostavi kršćanskog reda i ljubavi među svim društvenim slojevima, usredotočujući se na pastoral djece i mladeži.

Ovaj članak povjesničara Matića i kroatologa Stojića uredništvo je objavilo prepoznavši veličinu, aktualnost te trajnu vrijednost životne poruke i žrtve Ivana Merza. Prof. Schloesser kao znanstvenik međunarodnog ugleda u uvodnom dijelu obrazlaže kontekst značenja Ivana Merza koji je jednako aktualan i danas kao i prije stotinu godina. Uredništvo časopisa “The Catholic Historical Review” isticanjem slike bl. Ivana Merza na naslovnici aktualnog broja priznalo je Merzovu važnost za povijest Katoličke Crkve u 20. stoljeću.

Sorbona i Institut Catholique na kojima je Merz studirao pružili su mu sve uvjete za cjelovit uvid u francuski poslijeratni ciklus katoličke obnove. Merzove molitvene navike u Parizu bile su živo usmjerene prema liturgiji. Svaki dan je postojano molio i sudjelovao na misi koristeći svoj osobni latinsko-francuski misal. Roditelji su bili u njegovim molitvama cijelo vrijeme, posebno njegova majka, za koju je žarko molio da se obrati. Uspio je upoznati francusku javnost s katoličkom i hrvatskom situacijom u Kraljevini SHS, gdje je srpska vlada počela suzbijati sve katoličke organizacije, ustanove i zajednice u novouspostavljenoj državnoj zajednici. Merz je posebno proučavao francuski euharistijski križarski pokret (Croisade eucharistique) i preuzeo njihovo geslo u kraćoj verziji: “Žrtva – Euharistija – Apostolat”. To geslo i nova krilatica “Bog živi” postali su ideje vodilje najprije u Hrvatskom orlovskom savezu, a nakon njegova ukinuća od strane beogradskih vlastodržaca i u Križarskoj organizaciji koja je naslijedila Orlovstvo. Ovaj članak u engleskom originalu možete naći na ovoj poveznici.

Američki znanstveni časopis “The Catholic Historical Review” pokrenulo je Američko katoličko sveučilište (The Catholic University of America), te izlazi od 1915. godine. To je jedini sveučilišni časopis pod pokroviteljstvom Katoličke Crkve na engleskom govornom području, posvećen povijesti Katoličke Crkve. Objavljuje članke, pregledne radove, recenzije knjiga i popise knjiga iz svih područja crkvene povijesti. Navodi se također i u različitim znanstvenim bazama.