Saša Semrek

Bl. Ivan Merz – slika se nalazi u kapeli Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Naslikao akademski slikar i kipar Saša Sermek iz Belog Manastira.