Beatifikacija
DOKUMENTI

DEKRET O HEROJSKIM KREPOSTIMA ČASNOGA SLUGE BOŽJEGA IVANA MERZA

DEKRET O ČUDU PO ZAGOVORU IVANA MERZA

IZVADAK IZ POZICIJE NA HRVATSKOM JEZIKU