Beatifikacija
IZVJEŠTAJI

Dolazi vrijeme katoličkih laika koje se mora prepoznati i prihvatiti

Izjava biskupa Franje Komarice o beatifikaciji bl. Ivana Merza

Prvi laik Crkve u Hrvata uzdignut na oltar

Izjava postulatora o. Božidara Nagya o beatifikaciji