Detalj velike slike: Ivan u sredini (mornarsko odijelo) kao clan Marijine kongregacije