Greta Teschner, Ivanova prva mladenacka ljubav. Na slici i Gretina majka