Becka katedrala sv. Stjepana

Gradska vijecnica u Becu