Dom za duhovne vježbe u Clamartu kraj Pariza gdje je Merz kao student obavljao duhovne vježbe.