Dom za duhovne vježbe u Clamartu kraj Pariza gdje je Merz obavljao duhovne vježbe