Ivan casnik (prvi slijeva, gornji red) sa svojim vojnicima kojima je bio nadreden