Ivan Merz tajnik Marijine kongregacije u Bazilici Srca Isusova u Zagrebu. Ivan (u sredini) izabran u kolovozu 1923. za predsjednika Hrvatskog katolickog omladinskog saveza (HKOS)