Clanovi Marijine Kongregacije u pohodu trapistickom samostanu u Rajhenburgu što ga je organizirao Ivan Merz (donji red drugi zdesna). Uz Merza isusovac o. Antun Alfirevic. U istom redu prvi s lijeva gimnazijalac Franjo Šeper, kasnije zagrebacki nadbiskup i kardinal