Rukopis Ivana Merza: njegov odgovor na pitanje jedne ankete zašto ljubi Katolicku Crkvu i Sv. Oca Papu. Merz je odgovorio: "Jer u njoj vidim jasnu sliku preljbuljenog Spasitelja i Boga Isusa sa svim njegovim savršenstvima a u Svetom Ocu Papi pod prilikama covjeka vidim Boga svoga i Gospoda svoga."