Faksimil originala Testamenta Ivana Merza na latinskom jeziku.
Ovdje je taj tekst u prijepisu i potom prijevod na hrvatski:

T E S T A M E N T U M
Decessit in pace fidei catholicae.
Mihi vivere Christus fuit et mori lucrum.
Expecto misericordiam Domini
et inseparabilem, plenissimam, aeternam
possessionem Smi Cordis Jesu.
I(van) M(erz) dulcis in refrigerio et in pace.
Anima mea attinget finem suum quare creata erat.
En Theo Kyrio.

Umro u miru katolicke vjere.
Život mi je bio Krist a smrt dobitak.
Ocekujem milosrde Gospodinovo
i nepodijeljeno potpuno vjecno
posjedovanje Presvetog Srca Isusova.
I(van) M(erz) sretan u blaženstvu i miru.
Duša ce moja postici cilj za koji je stvorena.
U Gospodinu Bogu.