Mercev broncani reljef-poprsje nad njegovim grobom. Rad akad. kipara isusovca Marijana Gajšaka