Novi grob Ivana Merza nakon završene ekshumacije i prijenosa u Baziliku Srca Isusova. Uz grob postulator kauze o. Božidar Nagy