Otac Ivana Merza zvao se Mavro-Moritz Merz. Bio oficir Austrougarske monarhije