G. Mavro Merz doživio je duboku starost. Ivanova majka umrla je još 1935. god. pa je otac ostao sam