Ivan Merz – umjetnicka slika akad.slikara Mladena Veže. Original slike nalazi se kod Suradnica Krista Kralja, sljedbenica duhovnosti Ivana Merza. Umajetnik je prikazao Merza s misalom u rukama, u pozadini aureola na vitraju crkvenog prozora. Time je želio naglasiti Merzovu usku povezanost s Crkvom i njezinim liturgijskim životom.