Broncani reljef prikazuje Ivana Merza kako povezuje Hrvate s Rimom. Original se nalazi u Domu hrvatskih hodocasnika u Rimu. Izradio ga je akad. kipar Ante Starcevic 1991.