Papa Ivan Pavao II. blagoslivlje broncani reljef Ivana Merza u Vatikanu 1. svibnja 1991. u nazocnosti umjetnika A.Starcevica koji ga je izradio i postulatora kauze Ivana Merza o. Božidara Nagy-a koji je dao idejnu skicu za izradu reljefa.