Nakon svecanog rucka oproštajna i zajednicka fotografija pred likom Srca Isusova u Domu hrvatskih hodocasnika u Rimu