Hrvatska delegacija okuplja se na Trgu sv. Petra prije ulaska u Vatikan.